Szanowni Państwo,


zamieszczona poniżej klauzula informacyjna skierowana jest do klientów Autoryzowanych Punktów Serwisowych Mitsubishi i opisuje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych zamieszczonych w Zleceniu Serwisowym w związku jego z realizacją i/lub przetwarzanych w związku z realizacją obowiązku prawnego odczytu z pojazdów danych dotyczących rzeczywistych warunków jazdy wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIN) na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego KE 2021/392 („Odczyt”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt (dane kontaktowe na końcu klauzuli).


Administratorami podanych przez Państwa danych osobowych są Serwis, w którym składacie Państwo Zlecenie Serwisowe („Serwis”) oraz ASTARA Poland Sp. z o.o. („AP”), a w przypadku Odczytu także Mitsubishi Motors Corporation („Mitsubishi Motors”).


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratorów w następujących celach:

 • w przypadku AP: w celu (i) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z Odczytem, (ii) realizacji usług gwarancyjnych (o ile dotyczy), (iii) wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa np. w ramach akcji przywoławczych (o ile dotyczy), (iv) badania satysfakcji klienta (v) analizy i raportowania danych dotyczących procesu zawarcia i wykonania powyżej opisanych usług i umów oraz Zlecenia Serwisowego, (vi) marketingowym; („Cele Przetwarzania AP”)

 • w przypadku Serwisu: w celu (i) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z Odczytem, (ii) realizacji Zlecenia Serwisowego, (iii) realizacji usług gwarancyjnych (o ile dotyczy), (iv) wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa np. w ramach akcji przywoławczych (o ile dotyczy), (v) badania satysfakcji klienta (vi) analizy i raportowania danych dotyczących procesu zawarcia i wykonania powyżej opisanych usług i umów, (vii) marketingowym; („Cele Przetwarzania Serwisu”)

 • w przypadku Mitsubishi Motors: w celu (i) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z Odczytem; („Cele Przetwarzania Mitsubishi Motors”)


(wszystkie zwane dalej łącznie „Celami Przetwarzania”)


Prosimy pamiętać, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania


Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania wyżej wymienionych Celów Przetwarzania, w tym przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Administratorów przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań.


Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit.  b), c) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").


W zakresie Celów Przetwarzania AP oraz Celów Przetwarzania Serwisu odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. Autoryzowani Dystrybutorzy Mitsubishi lub Autoryzowane Serwisy Mitsubishi w zakresie, w jakim biorą udział w realizacji usług i działań objętych Celami Przetwarzania

 2. zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi kurierskie, doradcze, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, usługi badania satysfakcji klienta, usługi IT, usługi hostingowe itp.) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione Celami Przetwarzania oraz przetwarzaniem danych w systemach i zasobach informatycznych oraz obsługą takich systemów i zasobów.
  Państwa dane mogą być profilowane w celach marketingowych, w tym w sposób zautomatyzowany. Państwa dane mogą także podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w celach marketingowych. Obejmować może to ocenę i analizę danych, które o Państwu posiadamy, a także przekazywanych nam przez Państwa informacji. Profilowanie, w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji może mieć wpływ na treści udostępnianych Państwu treści marketingowych.


Państwa dane będą przekazywane Mitsubishi Motors mającego siedzibę w Japonii, która znajduje się na liście państw zapewniających wystarczającą ochronę stwierdzoną przez Komisję Europejską. W przypadku gdyby Japonia utraciła ten status, Państwa dane będą wysyłane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w art. 46 RODO, a w braku takich zabezpieczeń za Państwa zgodą stosownie do art. 49 RODO.


Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (o ile zostały udzielone) w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Ponadto macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W zakresie Celów Przetwarzania Mitsubishi Motors odbiorcami Państwa danych mogą być odpowiednie organy Komisji Europejskiej.


W zakresie, w jakim dane osobowe nie zostały przekazane bezpośrednio przez Państwa AP i/lub Mitsubishi Motors, dane te zostały pozyskane od Serwisu.


Niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie do przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z powyższymi Celami Przetwarzania i stanowi uzupełnienie ewentualnych innych przekazanych Państwu informacji o przetwarzaniu przez AP i/lub Serwis danych osobowych, w szczególności w zakresie innych celów przetwarzania.Szczegółowe Dane Administratorów:

Mitsubishi Motors:

AP:

 • ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000168121, NIP PL 526 10 39 021

 • numer telefonu +48 (22) 46 31 800

 • kontakt ws. danych osobowych: inspektor_danych@mitsubishi-motors.pl

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: inspektor_danych@mitsubishi-motors.pl 

Serwis:

 • wskazane w Zleceniu serwisowym
 • kontakt ws. danych osobowych: patrz tabela poniżej
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: patrz tabela poniżej

 

Oznaczenie Dealera/Serwisu Dane kontaktowe Dealera/Serwisu do celów ochrony danych osobowych Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Dealera/Serwisu, o ile został wyznaczony
ARPOL MOTOR COMPANY Sp. z o.o. daneosobowe@arpol.com.pl p.malinski@arpol.com.pl
ASV Lider Sp. z o.o. iod@asvlider.com.pl iod@asvlider.com.pl
AUTO CENTRUM-LIS Spółka Jawna Stefan i Lidia Lis mitsubishi@autocentrumlis.pl m.matuszewski@brandtrainer.pl
Auto GT Sp. z o.o. rodo@autogt.pl malgorzata.chmielewska@autogt.pl
AUTO KRAK Jan Wójcik dyrektor.mitsubishi@autokrak.pl jan.wojcik.autokrak@mitsubishi.pl
AUTO SALON POLODY Spółka Jawna dane.osobowe@polody.pl r.polody@polody.pl
Auto Serwis Sikorski Spółka Jawna serwis@mitsubishi.olsztyn.pl kontakt@danebezpieczne.pl
AUTO TEST PRZYGOŃSKI Sp. z o.o. autotest@autotest.com.pl iod@autotest.com.pl
AUTOMARKET Sp. z o.o. automarket@mitsubishi.rzeszow.pl iod@mitsubishi.rzeszow.pl
AUTOPOL-MICHALSKI MOTORS Spółka Jawna rodo@michalskimotors.pl rodo@michalskimotors.pl
CMC Motors Sp. z o.o. rodo@cmcmotors.pl nie dotyczy
GEZET GŁUCHY i SPÓŁKA Spółka Jawna bok@gezet.pl iodo@kancelaria-js.pl
GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp. komandytowa iod@holding1.pl iod@holding1.pl
K & K Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Krzysztof Wojtanowicz biuro.wejherowo@wojtanowicz.pl m.warawasowski@odomg.pl
KOMBAT Sp. z o.o. Sp. komandytowa  O/Częstochowa serwisczestochowa@mitsubishi-sobczyk.pl iod@sobczyk-kombat.pl
KOMBAT Sp. z o.o. Sp. komandytowa  O/Opole serwisopole@mitsubishi-sobczyk.pl  iod@sobczyk-kombat.pl
Mitcar D. i P. Krasnodębski Spółka Jawna serwis@mitcar.pl wojciech.latoszek@arcons.consulting
MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. iod@mmcars.pl iod@mmcars.pl
Motor Centrum Sp. z o.o. rodo@motorcentrum.pl nie dotyczy
P.U.H. "AUTO-COMPLEX" Sp. z o.o. (Łukanowice) daneosobowe@auto-complex.pl m.warawasowski@odomg.pl
P.U.H. "AUTO-COMPLEX" Sp. z o.o. (Wielogłowy) daneosobowe@auto-complex.pl m.warawasowski@odomg.pl
P.U.H."Grafix" Krzysztof Łukaszewski blukaszewski@mitsubishi-grafix.pl nie dotyczy
P.W. Parexbud Sp. z o.o. edytaparadzinska@parexbud.pl nie dotyczy
RM Filipowicz Sp. z o.o. Sp. komandytowa rodo@rmfilipowicz.pl nie dotyczy
SATALL Tadeusz Łempicki inspektorochronydanych@satall.pl inspektorochronydanych@satall.pl
SZIC Sp. z o.o. iod@szic.pl iod@szic.pl
Technotop Sp. z o.o d.adamska@moto-lublin.eu nie dotyczy
Zaborowski Sp. z o.o. mitsubishi@zaborowski.com.pl iod@zaborowski.com.pl