etykiety_opon_top_v2.jpg [219.52 KB]

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009, od 1 maja 2021 roku weszły w życie nowe wymogi dotyczące oznaczeń prezentowanych na etykietach opon.

 

Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu. Efektywność paliwowa – zasadniczy element ram polityki klimatyczno-energetycznej Unii do 2030 r. – to klucz do zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

 

Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 z transportu drogowego i jednocześnie promować efektywność energetyczną, sprzyjać łagodzeniu zmiany klimatu, bezpieczeństwu ruchu drogowego i ochronie środowiska, zostały przygotowane etykiety opon. Informacje w nich zawarte pozwalają uzyskać przydatniejsze informacje na temat efektywności paliwowej, bezpieczeństwa i hałasu oraz pomogą podjąć racjonalne pod względem kosztów i przyjazne dla środowiska decyzje przy zakupie opon.

 

 

CO ZAWIERAJĄ NOWE ETYKIETY OPON?

 

nowe-etykiety.jpg [57.90 KB]

 


 

 opory_toczenia_v2.png [16.02 KB]

Klasyfikacja oporów toczenia

 

Opony, głównie ze względu na ich opór toczenia, odpowiadają za 20–30 % zużycia paliwa przez pojazdy. Wybór opon o wyższej efektywności paliwowej pozwoli Ci pokonać większe odległości pomiędzy tankowaniami i obniżyć emisję CO2. Efektywność paliwowa opony będzie zawierać się w przedziale od klasy A (największa oszczędność paliwa), aż do klasy E, (najmniejsza oszczędność paliwa). Pomiędzy klasami zużycie paliwa wzrasta o około 0,1 litra na każde 100 km jazdy. Dlatego też zmniejszenie oporu toczenia opon w znaczący sposób przyczynia się do efektywności paliwowej w transporcie drogowym, a tym samym do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz do dekarbonizacji sektora transportu.

 

 

glosnosc.png [7.01 KB]

Klasyfikacja głośności

 

Poziom hałasu generowanego przez oponę podczas jazdy jest podzielony na klasy A, B i C - A to najniższy poziom hałasu, a C najwyższy. Hałas toczenia opony mierzy się w decybelach, a dokładna liczba jest podana w dolnej części etykiety. Opony o niskim poziomie hałasu emitują od 67 do 71 dB, z kolei najwyższy poziom odpowiada falom dźwiękowym w zakresie od 72 do 77 dB. Hałas ruchu drogowego jest bardzo uciążliwy i ma szkodliwy wpływ na zdrowie dlatego tak ważny jest, aby zakupione opony charakteryzowały się niższym zewnętrznym hałasem toczenia.

 

 

przyczepnosc_na_mokrym.png [8.04 KB]

Klasyfikacja przyczepności na mokrej powierzchni

 

Przyczepność opony na mokrej powierzchni to zdolność przylegania opony do jezdni pokrytej warstwą wody, co ma bezpośredni wpływ na drogę hamowania. Skuteczność hamowania opony jest stopniowana od klasy A do klasy E. Opony o wyższej klasie przyczepności szybciej zatrzymują się na mokrej nawierzchni przy wykorzystaniu pełnej siły hamulców, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

qr.png [5.75 KB]

Kod QR

 

Kod QR zapewnia łatwy dostęp do szczegółów produktu w publicznej części bazy danych produktów UE (EPRELL). Po zeskanowaniu kodu otrzymujemy dostęp do arkuszy informacyjnych dotyczących produktu oraz do europejskich etykiet opon.

 

 

identyfikator.png [4.89 KB]

Identyfikator typu opony

 

Jest to unikalne oznaczenie przyznawane każdej oponie.

 

 

snieg.png [4.56 KB]

Opona na lód

 

Oznaczenie właściwości użytkowej opon, które są specjalnie przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach oblodzenia. Oznacza opony C1 spełniające wymogi nadchodzącej normy ISO dotyczącej minimalnej przyczepności na lodzie.

 

 

lod.png [4.64 KB]

Opona na śnieg

 


Oznaczenie właściwości użytkowej opon, które są specjalnie przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach ośnieżenia. Oznacza opony przystosowane do jazdy w trudnych warunkach śniegowych.

 


Wielu użytkowników końcowych podejmuje decyzje dotyczące zakupu opon, nie widząc faktycznej opony, a zatem nie widzą oni przymocowanej do niej etykiety opony. Pamiętaj, że przy zakupie samochodu, możesz poprosić o przedstawienie etykiety danej opony.

 

 

Sprawdź jakimi parametrami cechują się opony montowane w nowych samochodach Mitsubishi.